”Biomatrix Şifa Sistemi” Enerji bedende ki blokajların çözülmesine hızlı bir şekilde aktive eder. Nedenini, nasılını, olayları, kişileri ve en önemlisi geçmiş ve geleceği sorgulamadan sadece ”AN”da çok hızlı bir şekilde dönüşüm sağlayarak enerji bedenini dengeye sokar. Beden bilinçte bir yansıma olduğu için ”TEKLİK” bilinciyle ”OLMA” halinde çalışma yapılır.Bu çalışma esnasında bilinçaltı zihinsel beden, duygusal beden ve ruhsal bedende ki  tüm kayıtlar temizlenerek şifa süreci başlar.Ruh sonsuz bir varlıktır. Anne karnı,dede ve atalardan gelen tüm olumsuz kodlar çözülür ve kişi doğal bir süreçte özüne döner.

”BİOMATRİX ŞİFA SİSTEMİ BİLİNÇTE DÖNÜŞÜM SANATIDIR”